Cash'n'Jeti

Vuonna 2020 julkaistussa Cash n' Jeti pelissä nuori voi oppia 4H-yrittäjyydestä innostavalla ja mielenkiintoisella tavalla. Yhdistyksiä kannustetaan hyödyntämään peliä esimerkiksi 4H-yrityskoulutuksissa ja tapahtumissa.

Cash n' Jeti -peli on yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille suunnattu mobiilipeli. Pelaaja suorittaa pelin sisällä minipelejä, joiden pohjana on käytetty 4H-yrittäjän työkirjan tehtäviä. Ne eivät anna suoria vastauksia siihen, miten tulisi toimia, vaan paremminkin ohjaavat ajattelemaan asioita laajemmin.

Minipelien tarkoituksena on ennen kaikkea toimia ideoinnin tukena yritystä aloittaessa ja yritystoimintaa pyörittäessä. Kun pelaaja on pelannut minipelit läpi, hän saa niiden vastaukset suoraan 4H-yrityksen Business Model Canvas -lomakkeelle, josta on hyötyä oman yrityksen perustamisessa.

Pelissä seikkailee Bud Jeti sekä hänen vastapelurinsa Sir Winston Cashwell. Bud Jeti edustaa uudenlaista nuorta yrittäjyyttä (4H-yrittäjyyttä). Hän on valveutunut, ympäristötietoinen ja haluaa toimia omien arvojensa mukaisesti. Hänen vastapelurinsa Sir Winston Cashwell taas edustaa karikatyyrista vanhanaikaista käsitystä yrittäjyydestä, jonka mukaan yrittäjät tavoittelevat voittoa millä hyvänsä, ovat ahneita ja riistävät työntekijöitään. Tällä asetelmalla on tarkoitus murtaa ennakkokäsityksiä yrittäjyydestä ja auttaa nuoria ymmärtämään, että he voivat olla sellaisia yrittäjiä kuin haluavat.

Cash n' Jeti -peli on ennen kaikkea ideoinnin ja markkinoinnin väline. Monet yhdistykset ovat jo hyödyntäneet peliä omassa toiminnassaan.

Pelin voi ladata puhelimeen Google Play -kaupasta tai Apple Storesta. Peli on toteutettu joustavasti niin, että mobiilipeliä ei ole pakko ladata puhelimelle, vaan minipelit voi suorittaa myös cashnjeti.fi-sivustolla.

Pelistä lisää tietoa myös 4H-akatemiassa: https://4h-akatemia.fi/koulutus/cashnjeti/

Yritystä pelissä -hanke toteutettiin vuosina 2014–2020 yhteistyössä Suomen 4H-liiton ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Yritystä pelissä -hankkeen on rahoittanut Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.