Työharjoittelussa 4H:lla

Toimiston kuulumisia

Tammelan 4H-yhdistyksen toimistolla on harjoittelussa 22 vuotias Sanita Vainio. Vainio varttui Tammelassa ja opiskelee tällä hetkellä Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa. Hänen tavoitteensa on valmistua joulukuussa sosionomiksi.

Vainio on jutun tekohetkellä ollut harjoittelussa neljä viikkoa. Harjoittelujakson aikana hän on tutustunut esimiestyöhön. Hän on toiminut työnantajana esimerkiksi Kaukolanharjun näkötornilla työskenteleville nuorille. Yksi hänen tehtävistään on ollut tehdä nuorten kanssa työsopimuksia ja perehdyttää nuoret työhön. Harjoitteluviikkojen aikana Vainio on myös päässyt tutustumaan eri kirjaustekniikoihin ja ylipäätään asioiden organisointiin.

 

Työ on hyvin monipuolista. Osat päivistä Vainio kertoo istuvansa tietokoneella tekemässä esimerkiksi vuorolistoja, kun taas toisinaan hänen on oltava liikenteessä hoitamassa asioita. Myös työmäärä vaihtelee päiväkohtaisesti. Välillä kiireellisiä töitä on paljon, ja välillä on hieman aikaa hengähtää. Työssä ei ole oikeastaan ollut asioita, joista Vainio ei olisi pitänyt, mutta vaikeinta Vainion mukaan on ollut työvuorolistojen laatiminen ja vuorojen vaihdosta huolehtiminen.

Koronavirus on näkynyt hieman myös Vainion työssä. 4H jatkaa kerhotoimintaansa taas kesän jälkeen ja Vainio on päässyt järjestelemään asioita sitä varten. Koronan myötä myös hygieniaa on pitänyt korostaa varsinkin näkötornilla.

Vainio suosittelee työtä etenkin sellaisille ihmisille, jotka kaipaavat monipuolista työtä ja osaavat hyvin organisoida asioita.

Tulevaisuudessa Vainio suunnittelee hieman erilaista työnkuvaa. Hän kertoo tähtäävänsä lastentarhanopettajaksi tai koulukuraattoriksi. Vainio voisi kuitenkin kuvitella työskentelevänsä myös jonkinlaisissa johtotyötehtävissä, vain vähän erilaisessa muodossa.

Vainio kertoo viihtyneensä työssä hyvin ja on kiitollinen saatuaan mahdollisuuden juuri kyseiseen tehtävään. Vainio on nauttinut erityisesti siitä, että työssä on saanut olla nuorten kanssa tekemisissä, ja siitä, että työssä oppii koko ajan paljon uutta ihan vaan tekemällä asioita. Harjoittelujakson aikana opituista taidoista on varmasti apua myös Vainion tulevaisuuden työkokemuksissa.

Sanita Vainio Kuva: Kaarina Rikkola