Kilpailut ja lista-arvonnat

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:             25.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Lounais-Hämeen 4H-yhdistys ry     

Osoite: Forssantie 136, 31300 Tammela


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja      

Sähköposti: tammela@4h.fi

Puhelin: 045 699 1030


Rekisterin nimi

Yhdistyksen kilpailuihin ja lista-arvontoihinosallistujat

Rekisteri sijaitsee manuaalisena yhdistyksen toimitiloissa

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Palkinnon saajien tavoittaminen

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:                     

Nimi, puhelinnumero, osoite

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Osallistujalista tuhotaan turvallisesti kilpailun tai lista-arvonnan jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Osallistujalta itseltään

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osallistujalistaa tai sen tietoja ei luovuteta kuin pyynnöstä asianosaiselle itselleen tai poikkeustapauksissa hänen huoltajalleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.