4H-yritykset ja ohjaajat

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:             25.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Lounais-Hämeen 4H-yhdistys ry         

Osoite: Forssantie 136, 31300 Tammela


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Yhdistyksen toiminnanjohtaja       

Sähköposti: tammela@4h.fi

Puhelin: 045 699 1030


Rekisterin nimi

4H-yritykset

Rekisteri on manuaalinen ja sijaitsee 4H-yhdistyksen toimitiloissa

Lounais-Hämeen 4H-yhdistyksen internetsivuilla on 4H-yrittäjän nimi, puhelinnumero ja toimiala

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Lounais-Hämeen 4H-yhdistyksen toiminta-alueen

  • 4H-yritysten perustamisilmoitukset
  • 4H-yritysohjaussopimukset

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

4H-yrityksen perustamisilmoitus:

4H-yrityksen nimi, 4H-yrittäjän nimi, syntymäaika, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 4H-yritysohjaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

4H-Yrityksen ohjaussopimus:

4H-yritysohjaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ohjattavan 4H-yrityksen nimi sekä 4H-yrittäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Kirjanpitolain mukainen säilytysaika.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Yrittäjältä sekä ohjaajalta itseltään

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

4H-yrityksen perustamissopimuksen tai 4H-yritysohjaussopimuksen tietoja ei luovuteta kuin pyynnöstä asianosaiselle itselleen tai poikkeustapauksissa yrittäjän huoltajalle tai yritysohjaajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.